Cenovnik

POPUST 10% na plaćenih 10 tretmana

Cene tretmana u ambulanti:

1. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 30 min -- 500,00 din.

2. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 45 min -- 800,00 din.

3. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 60 min -- 1.000,00 din.

4. Korektivna gimnastika (individualni rad sa detetom) trajanje terapije 45 min -- 500,00 din.

5. Korektivna gimnastika (grupne vežbe do 4 deteta) trajanje terapije 45 min -- 300,00 din.

6. Galvanska struja – 400,00 din.

7. Elektroforeza leka – 500,00 din.

8. Interferentne struje – 450,00 din.

9. TENS – 600,00 din.

10. Dijadinamičke struje – 300,00 din.

11. Elektrostimulacija – 350,00 din.

12. Ultra zvuk – 300,00 din.

13. Fizikalni + kinezi tretman (dve aparaturne procedure + vežbe) -- 1.000,00 din.

14. Fizikalni tretman (tri aparaturne procedure) -- 1.000,00 din.

15. Indiba active cell terapija  do 5 tretmana -- 2.500,00 din. 

16. Indiba active cell terapija  od 5 do 10 tretmana -- 2.250,00 din.

17. Indiba active cell terapija  preko 10 tretmana -- 2.000,00 din.

18. Indiba active cell terapija + kineziterapija do 5 retmana – 3.000,00 din.

19. Indiba active cell terapija + kineziterapija od 5 do 10 tretmana – 2.700,00 din.

20. Indiba active cell terapija + kineziterapija preko 10 tretmana – 2.400,00 din.

21. Talent do 5 retmana – 2.200,00 din.

22. Talent paket od 5 do 10 tretmana – 2.000,00 din.

23. Talent paket  preko 10 terapija - 1.750,00 din.

24. Talent paket + -- 1.500,00 din.

25. Indiba active cell terapija + Talent do 5 retmana – 4.000,00 din.

26. Indiba active cell terapija + Talent preko 5 retmana – 3.500,00 din.

27. Masaža terapijska (30 min) – 1.200,00 din.  

28. Masaža sportska (30 min) – 1.200,00 din. 

29. Masaža sportska (40 min) – 1.500,00 din .  

30. Masaža relax (30 min) – 1.200,00 din.  

31. Masaža relax (50 min) – 1.800,00 din.   

32. Anticelulit masaža (40 min) – 1.500,00 din.

33. Anticelulit masaža (40 min) paket 10 tretmana – 9.000,00 din.

34. TERAPIJSKI DAN do 5 dana – 6.000,00 din.

35. TERAPIJSKI DAN preko 5 dana – 5.000,00 din.      

Cene tretmana u patronaži (uži centar grada):

36. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 30 min -- 850,00 din.

37. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 45 min -- 1.350,00 din.

38. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 60 min -- 1.700,00 din.

39. Korektivna gimnastika (individualni rad sa detetom) trajanje terapije 45 min -- 850,00 din.

40. Galvanska struja – 680,00 din.

41. Elektroforeza leka – 850,00 din.

42. Interferentne struje – 760,00 din.

43. TENS – 1.000,00 din.

44. Dijadinamičke struje – 500,00 din.

45. Elektrostimulacija – 600,00 din.

46. Ultra zvuk – 500,00 din.

47. Fizikalni + kinezi tretman (dve aparaturne procedure + vežbe) -- 1.700,00 din.

48. Fizikalni tretman (tri aparaturne procedure) -- 1.700,00 din.

49. Masaža terapijska (30 min) – 2.000,00 din.  

50. Masaža sportska  (30 min) – 2.000,00 din. 

51. Masaža sportska  (40 min) – 2.500,00 din.   

52. Masaža relax  (30 min) – 2.000,00 din.   

53. Masaža relax  (50 min) – 3.000,00 din.   

54. Anticelulit masaža  (40 min) – 2.500,00 din.

55. Anticelulit masaža  (40 min) paket 10 tretmana – 15.000,00 din.

Cene tretmana u patronaži (van užeg centra grada):

Pored ove cene u troškove se uračunavaju plus troškovi prevoza.

56. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 30 min -- 1.000,00 din.

57. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 45 min -- 1.600,00 din.

58. Kineziterapijski tretman (vežbe) – trajanje terapije 60 min -- 2.000,00 din.

59. Fizikalni + kinezi tretman (dve aparaturne procedure + vežbe) --2.000,00 din.

60. Fizikalni tretman (tri aparaturne procedure) -- 2.000,00 din.   

61. Korektivna gimnastika (individualni rad sa detetom) trajanje terapije 45 min -- 850,00 din.

62. Galvanska struja – 800,00 din.

63. Elektroforeza leka – 1.000,00 din.

64. Interferentne struje – 900,00 din.

65. TENS – 1.200,00 din.

66. Dijadinamičke struje – 600,00 din.

67. Elektrostimulacija – 700,00 din.

68. Ultra zvuk – 600,00 din.

69. Masaža terapijska (30 min) – 2.400,00 din.   

70. Masaža sportska (30 min) – 2.400,00 din. 

71. Masaža sportska (40 min) – 3.000,00 din.    

72. Masaža relax (30 min) – 2.400,00 din.  

73. Masaža relax (50 min) – 3.600,00 din.     

74. Anticelulit masaža (40 min) – 3.000,00 din.

75. Anticelulit masaža (40 min) paket 10 tretmana – 18.000,00 din.

 

Radno vreme

Ponedeljak-petak

Pre podne 11.00-20.00

Subotom

10.00-14.00