Delta Generali osiguranje Dunav osiguranje Uniqua osiguranje Sava osiguranje
Fizio Aktiv

Cene tretmana u ambulanti:

Vrsta tertmana Cena tretmana
Kineziterapijski tretman (aktivne vežbe 30 min) 500,00 RSD
Kineziterapijski tretman (aktivne, aktivno potpomognute, pasivne vežbe 45 min) 800,00 RSD
Kineziterapijski tretman (aktivne, aktivno potpomognute, pasivne vežbe 60 min) 1.000,00 RSD
Galvanska struja 400.00 RSD
Elektroforeza leka 500.00 RSD
Interferentne struje 500.00 RSD
TENS 450.00 RSD
Dijadinamičke struje 350.00 RSD
Ultrazvuk 300.00 RSD
Kinezi tape 1 regija 500.00 RSD
Kinezi tape 2 regije 800.00 RSD
Kinezi tape 3 regije 1.000,00 RSD
Indiba active cell terapija 1 tretman 2.200,00 RSD
Indiba active cell terapija tretman 1.900,00 RSD
Indiba active cell terapija I više tretmana 1.700,00 RSD
Indiba active cell skraćni tetman (10min) 1.000,00 RSD
EMS Salus-Talent 1 tretman 2.200,00 RSD / po tretmanu
EMS Salus-Talent 2 tretmana 1.900,00 RSD / po tretmanu
EMS Salus-Talent 3 i više tretmana 1.600,00 RSD / po tretmanu
Shockwave 1 tretman 2.200,00 RSD / po tretmanu
Shockwave 2 tretmana 1.900,00 RSD / po tretmanu
Shockwave 3 i više tretmana 1.600,00 RSD / po tretmanu
Shockwave skraćeni tretman 1.000,00 RSD
Mobilizacione I manipulacione tehnike 1.200,00 RSD
Masaža ručna (20 min) 900,00 RSD
Masaža ručna (30 min) 1.200,00 RSD
Masaža ručna (40 min) 1.500,00 RSD
Masaža ručna (50 min) 1.800,00 RSD
Limfna drenaža terapijska (1 segment) 600.00 RSD
Limfna drenaža detox 1 tretman 1.600,00 RSD
Limfna drenaža detox paket 10 tretmana 1.200,00 RSD / po tretmanu
Limfna drenaža detox paket 15 tretmana 1.000,00 RSD / po tretamnu
Maderoterapija 1 tretman 1.000,00 RSD
Maderoterapija do 10 tretmana 800.00 RSD / po tretmanu
Maderoterapija preko 15 tretmana 600.00 RSD / po tretmanu
Maderoterapija + Limfna drenaža 1.500,00 RSD
Fizikalni tretman (tri procedure) 1.000,00 RSD
Fizikalni tretman (4 do 6 procedura) 1.500,00 RSD
Fizikalni tretman (6 I više procedura) 2.000,00 RSD
Terapijski dan DCO 2.400,00 RSD
Terapijski dan 2.500,00 RSD
Terapijski dan 3.000,00 RSD
Terapijski dan 3.500,00 RSD
Terapijski dan 4.000,00 RSD
Proprioceptivna stimulacija stopala dece 2.000,00 RSD
Korekcija položaja I pritiska na stopalu kod dece 3.000,00 RSD
Korekcija položaja I pritiska na stopalu kod odraslih 4.000,00 RSD
Procena posture I uzimaje funkcionalnog statusa 500.00 RSD
Specijalistički pregled 2.000,00 RSD
Specijalistički pregled 1.500,00 RSD
Specijalistički pregled 1.000,00 RSD
Specijalistički pregled 750,00 RSD
Scroll