Delta Generali osiguranje Dunav osiguranje Uniqua osiguranje Sava osiguranje
Fizio Aktiv
25. marta 2018.

Sindrom „bolnog ramena“ spada u grupu vanzglobnih reumatskih bolesti . Bolno rame ili periartritis humeroskapularis je reumatski poremećaj koji zahvata rameni zglob, kao i okolozglobne strukture (mišiće i tetive koje se nalaze u okolini samog zgloba). Karakterističan je jak bol u ramenu koje praktično nepokretno. Pacijent zauzima karakterističan položaj ruke prislonjene uz telo da bi izbegao pokrete koji izazivaju bol. Moše se javiti jednostrano, retko obostrano, ali je moguća i naizmenična pojava.

Uzrok
Postoje razni faktori, kao što je trauma, pri naglim pokretima ruke, pri podizanju i nošenju treškog tereta, dolazi do promena u mišićima i tetivama mišića ramena. Takođe dejstvo hadnoće u smislu lokalnog rashlađivanja može da smanji već oslčabljenu vaskularizaciju tetive mišića i dovede do upalnog procesa.
Najčešće se manifestuje na dva načina, u prvom slučaju bolovi u ramenu se pojavljuju naglo (akutno), koje je obično brzo prolazi i takvo stanje se naziva „akutno bolno rame“.

U drugom slučaju često stanje počinje sa manjim bolovima u ramenu i sve većim ograničenjem pokretljivosti ramena, tako d a u kasnijoj fazi gotovo da nisu mogući pokreti u ramenu. Obično se prvo javlja na tetivama ramenog pojasa što je praćeno boom pri određenim pokretima u zglobu, a sa napredovanjem dolazi do zapaljenja zglobne čaure što izaziva ograničenja pokreta i vrlo jakih bolova. Takvo stanje see naziva „smrznuto rame“.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu objektivnog kliničkog pregleda lekara fizijatra uz snimanje RTG snimka.

Lečenje
U akutnoj fazi moze se primenti antiinflamatorni lekovi koji se koriste protiv bola i upale, takođe primena krio masaže, masaže ledom i pozicioniranje zgloba ramena stavljanjem jastuka pod pazuh kako bi se nadlaktica odmakla od tela. Pored standardnih fiziklanih procedura, primenjujemo INDIBA aktiv cell terapiju radiotalasima, koja se radi u vidu masaže i pokazala se kao veoma efikasna u smanjenju bola u ramenu i neizostavna kineziterapija u smislu pendularnih vežbi kako bi vratili neophodnu pokretljivost u ramenu.

Najnoviji blogovi
Scroll