Fizio Aktiv
Priprema badminton reprezentacije Srbije

Priprema badminton reprezentacije Srbije

Priprema badminton reprezentacije Srbije u Specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Fizio Aktiv plus“.    

Scroll