Fizio Aktiv
Nova edukacija u ordinaciji Fizio Aktiv Plus – Fasciomiokinematik tehnika

Nova edukacija u ordinaciji Fizio Aktiv Plus – Fasciomiokinematik tehnika

Sticanje novih znanja, učenje novih metoda i razmenjivanje iskustava su osnovne stavke za profesionalni razvoj i pružanje što boljih usluga.

Detaljnije
Priprema badminton reprezentacije Srbije

Priprema badminton reprezentacije Srbije

Priprema badminton reprezentacije Srbije u Specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Fizio Aktiv plus“.    

Scroll